English

Nesteren Akçay

Hayatı bir mücadele olmaktan çıkartma ve yaşamın içinde bütünselliği bulma arzum beni yoga'ya yöneltti. Hareket ederek durağanlığı arama, bedenle çalışarak zihninle ve ruhsal dünyayla bütünleşme fikri beni büyüledi. İlk olarak Hatha ve Vinyasa stilleri ile başladığım yoga pratiklerim farklı yoga stillerine merakımla gelişti ve zenginleşti. İlk uzmanlık eğitimimi Vinyasa stilinde aldıktan sonra yin, restoratif, kanser yogası, yoga terapi ile devam eden çalışmalarım ve eğitimlerim bu zenginliği besledi ve beslemeye devam ediyor. Uzun süreli eğitim ve çalışmalarıma Michael Stewart, Hart Lazer ve Dr. Douglas Brooks ile devam ediyorum.
Yoga çalışmalarının şifa verdiğine ve kişinin kendisi, çevresi ve evrenle ilişkisinde doğal, rahat bir hizalanma getirdiğine inanıyorum. Çalışmalarım, nefesi kullanarak bedeni canlandıran, zihni uyanık olmaya davet eden, sadece yapmayı değil gözlemeleyerek farketmeyi özendiren bütünsel akışlar içerir. Eğlence ve sürprizin yanında sorgulatıp, bedensel olduğu kadar zihinsel esnekliği geliştirtiren, kontrol duygusunu bırakarak gözlemci olmaya geçmeye ve kişileri özgürleşmeye çağıran yaşama dair çalışmalar yaptırırım. Ilham ve dönüşümün yaşamın içinde olduğuna inanırım, yeter ki, duymaya, hissetmeye, görmeye açık olalım.
Yoga’nın şifasının herkese ulaşabilmesi için 2014 yılında Alexis Gulliver ile birlikte Türkiye’nin ilk ve tek online yoga stüdyosu olan YogaUni.com'u kurdum. Benimle aynı hayalleri paylaşan geniş bir eğitmen grubu ile birlikte yoga’yı daha çok insana ulaştırmak üzere çalışıyorum.


Yaratıcılık : Çaba ve İlham
İlham insanüstü bir varlık gibidir. Ne zaman geleceği belli olmaz ve geldiği gibi aniden gider. Yaratıcılık, kaprisli ilham perisinin düzensiz programına değil, kendi içindeki yaratma ve ortaya çıkarma gücüne güvenerek sürekli çalışma ve üretme ile beslenir. Kişinin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmaya yönelik bu çalışmada, içimizdeki arzu ve niyetleri materyalize etmeye, yaratım sürecinin beklenti ve sıkıntılarından kurtularak, akışa güvenmek sayesinde içimizdeki doğal sanatçının yaratıcılığı ile buluşacağız.
19 HAZİRAN PAZAR  /  SHALA  / 19:15 - 20:15